เกี่ยวกับเรา

อาหารไทย4ภาค เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่น อาหารแต่ละภาคมีความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมของคนบริเวณนั้นๆ และการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างๆของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ทำให้เกิดวัฒนธรรมการทำอาหารไทยรูปแบบใหม่ขึ้นกับท้องถิ่นนั้นๆเอง